Jak vybrat teplovzdušná kamna?

 1. Výkon kamen dle velikosti vytápěných prostorů (kW dle m3 vč. tepelných ztrát)
 2. S teplovodním výměníkem či kamna bez teplovodního výměníku?
 3. Účinnost kamen (kvalita spalování)

Výkon teplovzdušných kamen #

Nejdůležitějším prvkem při výběru teplovzdušných kamen je určení správného výkonu kamen s ohledem na velikost a tepelné ztráty vytápěných prostor. Pokud by byl výkon kamen vyšší, než bude potřeba, budete se ho snažit tlumit a kamna tak nebudete využívat hospodárně, čímž podstatně snížíte účinnost teplovzdušných kamen (navíc bude docházet k usazování zplodin v kouřovodu a komínu, a také bude docházet ke špinění čelního skla teplovzdušných kamen). Kamna se správně zvoleným výkonem by měla pracovat na cca 65 – 72% svého maximálního výkonu s tím, že doručí dostatek tepla do všech vytápěných prostor.

Jak vypočítat správný výkon teplovzdušných kamen?

 • Potřebujeme znát objem vytápěného prostoru v metrech krychlových (výška x šířka x délka)
 • Potřebujeme znát průměrnou tepelnou ztrátu vytápěného objektu:
  • u starších objektů se tepelná ztráta pohybuje kolem spotřebovaného 1 kW výkonu na cca 20 m3 místnosti
  • u novostaveb se tepelná ztráta pohybuje kolem spotřebovaného 1 kW výkonu na cca 40 m3

Potřebný výkon (W) = objem vytápěných místností (m3) x hodnota tepelné ztráty (dle níže uvedené specifikace)

 • dobře izolovaný nebo nízkoenergetický dům – 23 W/hod/m3
 • středně dobře izolovaný dům – 35 W/hod/m3
 • špatně izolovaný dům – 50 W/hod/m3
 • chaty a chalupy – 80 W/hod/m3

Přesně vypočítaný příklad:
špatně izolovaný dům, 2 místnosti o objemu 70 a 55 m3
výpočet výkonu: (70+55) x 50 = 6 250 W (6,25 kW)

V tomto případě bychom tedy měli zvolit teplovzdušná kamna o výkonu 6 - 7 kW, maximální výkon teplovzdušných kamen by tedy neměl překročit 9,5 kW.

Kamna s teplovodním výměníkem, či kamna bez teplovodního výměníku? #

Velmi důležité je si před výběrem také uvědomit, zda chceme teplovzdušnými kamny vytápět pouze jednu místnost, či chceme teplovzdušná kamna připojit k topným tělesům a vytápět tak celý dům. Pro tento účel slouží tzv. teplovodní výměník, který je implementován dovnitř teplovzdušných kamen, ten dokáže předávat do topných těles až 79% z celkového tepelného výkonu. Pokud tedy chcete teplovzdušná kamna připojit ke stávajícím topným tělesům, vybírejte teplovzdušná kamna s teplovodním výměníkem. Využitím teplovodních výměníků výrazně snížíte náklady na vytápění a investice do teplovzdušných kamen se vám tak může vrátit již za jednu topnou sezónu. V případě, že potřebujete vytápět pouze jednu konkrétní místnost, lze si vybrat teplovzdušná kamna bez teplovodního výměníku.

Účinnost teplovzdušných kamen #

Jedním z nejdůležitějších parametrů, který ukazuje na kvalitu jakéhokoliv zařízení, je jeho účinnost. Pokud hovoříme o účinnosti spalovacího zařízení, které používáme pro vytápění domácností, je zřejmé, že s rostoucí účinností bude klesat spotřeba paliva, a tedy také náklady na palivo. Obdobně můžeme konstatovat, že se snižující se účinností musíme do spalovacího zařízení přiložit více paliva, abychom se stejně ohřáli.

Účinnost spalovacího zařízení vyjadřuje míru efektivnosti využití energie obsažené v palivu pro potřeby vytápění. Účinnost lze stanovit buď přímou, a nebo nepřímou metodou. 

Více si můžete přečíst v odborném článku Jak změřit účinnost spalovacího zařízení a lze účinnost nějak zvýšit?

Zdroj: www.give.cz