Oświadczenie w sprawie rozporządzenia RODO (GDPR)

Ochrona Twoich danych osobowych zawsze była, jest i będzie naszym najwyższym priorytetem. Przetwarzamy wyłącznie niezbędne dane osobowe.
Prosimy o zapoznanie się z tym, jakie dane przetwarzamy, dlaczego i w jaki sposób je chronimy. Poniżej znajdziesz zasady według których dbamy o Twoje kontakty i
mamy z nimi do czynienia, i to nie tylko w związku z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

KTO JEST ADMINISTRATOREM?

Firma Lukáš Hájek, ID: 71607447, z siedzibą pod adresem Krčínova 884, 280 02 Kolín, Czechy.

W odniesieniu do Twoich danych osobowych pełnimy rolę administratora: ustalamy, w jaki sposób i w jakim celu dane osobowe będą przetwarzane, przez czas nieokreślony, gdzie podmiotami przetwarzającymi są nasi współpracownicy, którzy pomagają nam w przetwarzaniu.

Nasze strony internetowe, których dotyczy niniejsza polityka, to:
www.heater-kamna.cz

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować pod adresem e-mail podanym poniżej. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

info@heater-kamna.cz

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I DLACZEGO?

Przetwarzamy dane osobowe, które nam sam powierzasz w następujących celach (dla realizacji tych celów):

Świadczenie usług, realizacja umowy, sprzedaż towarów.

imię i nazwisko,
adres e-mail
numer telefonu
adres pocztowy
dane do faktury (nazwa firmy, NIP, NIP, numery rachunków bankowych)
ewentualnie inne dane w zależności od świadczonej usługi
Dane osobowe adresowe i do faktury są nam bezwzględnie potrzebne w celu realizacji umowy.

Adres e-mail jest nam niezbędny do utworzenia i przesłania Ci dostępu do interfejsu konta klienta sklepu internetowego.

Księgowość
Jeżeli zamawiasz jedną z naszych usług lub towarów albo inny produkt lub usługę z naszej oferty, Twoje dane osobowe (dane do faktury) są nam potrzebne w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wystawiania i rejestrowania dokumentów podatkowych.

Marketing – wysyłanie spersonalizowanych newsletterów (uzasadniony interes/zgoda)
Twoje dane osobowe (adres e-mail i imię), płeć wykorzystujemy w celu marketingu bezpośredniego – przesyłania wiadomości biznesowych.
Zawsze jednak możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynów w każdym otrzymanym e-mailu. Nie będziemy na ciebie źli. To twoje prawo.


Zaawansowany marketing zgody
Tylko na podstawie Twojej zgody możemy przesyłać Ci także inspirujące oferty od podmiotów trzecich, przez czas nieokreślony po wyrażeniu zgody. Oczywiście można to w każdej chwili odwołać za pośrednictwem naszych danych kontaktowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Dostęp do Twoich danych osobowych mają nasi współpracownicy, których obowiązuje zasada poufności oraz przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Wszyscy łączymy siły i traktujemy Twoje dane tak, jakby były naszymi własnymi.
Sami zarządzamy wszystkimi operacjami przetwarzania w ramach naszych aplikacji internetowych i nie musimy angażować osób trzecich.
W celu zapewnienia częściowego przetwarzania, którego nie jesteśmy w stanie sami zapewnić, korzystamy z usług i aplikacji podmiotów przetwarzających, które specjalizują się w danym przetwarzaniu i przestrzegają przepisów RODO.
Wszyscy zaangażowani przetwarzający mają obowiązek chronić Twoje dane osobowe w taki sam sposób jak my i zobowiązali się do tego w swoim oświadczeniu lub umowie.
Są to głównie dostawcy z zakresu: infrastruktury serwerowej, bezpieczeństwa i księgowości.
W celu targetowania reklam korzystamy także z usług Google Analytics, Heureka oraz, w przypadku Twojej zgody, z piksela Facebooka.
Możliwe, że w przyszłości zdecydujemy się na skorzystanie z innych aplikacji lub procesorów, aby ułatwić i poprawić jakość przetwarzania. Obiecujemy jednak, że w takim przypadku będziemy stawiać procesorowi co najmniej takie same wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości przetwarzania, jak sami sobie.

Adres IP, pliki cookie i inne identyfikatory internetowe

Kiedy przeglądasz naszą stronę internetową, rejestrujemy Twój adres IP, czas przebywania na stronie, stronę, z której pochodzisz i czy trafiłeś dzięki jednemu z naszych partnerów stowarzyszonych.
Używanie plików cookies w celu pomiaru ruchu na stronie, afiliacji i personalizacji wyświetlania strony traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora, gdyż wierzymy, że dzięki temu możemy zaoferować Państwu jeszcze lepsze usługi.

Kogo wykorzystujemy do przetwarzania?
Usługi Google Analytics, obsługiwane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zebrane pliki cookies są następnie wykorzystywane przez firmę Google Inc. zgodnie z Polityką Prywatności.
Usługi Heureka.cz, obsługiwane przez Heureka Shopping s.r.o. z siedzibą pod adresem Karolinská 650/1, 186 00 Praga 8 – Karlín, Czechy. Zebrane pliki cookies są następnie wykorzystywane przez Heureka Shopping s.r.o. zgodnie z Polityką Prywatności.
Facebook Pixel Services, obsługiwane przez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zebrane pliki cookies są następnie wykorzystywane przez firmę Facebook Inc. zgodnie z Polityką Prywatności.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Chronimy dane osobowe w maksymalnym możliwym zakresie stosując nowoczesne technologie odpowiadające poziomowi rozwoju technicznego. Chronimy je tak, jakby były nasze własne. Przyjęliśmy i utrzymujemy wszystkie możliwe (obecnie znane) środki techniczne i organizacyjne, które zapobiegają niewłaściwemu wykorzystaniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu Twoich danych osobowych.


TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci szereg praw w związku z ochroną danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: lukaskamna@seznam.cz.
Przysługuje Ci prawo do informacji, które spełnia już niniejsza strona informacyjna z zasadami przetwarzania danych osobowych.
Dzięki prawu dostępu możesz w każdej chwili zgłosić nam sprzeciw, a ja w ciągu 30 dni przedstawię Ci dowody, jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego. Możesz skorzystać z tego prawa bezpłatnie, maksymalnie do 3 zapytań rocznie. Opłata za dodatkowe pytania wynosi 333 CZK za pytanie.
Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane nieprawdziwie, uważasz, że przetwarzamy je niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, aby wszystkie dane zostały usunięte lub jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania.
Możesz ograniczyć zakres danych osobowych lub cele przetwarzania. (Przykładowo rezygnując z subskrypcji newslettera ograniczasz cel przetwarzania w postaci wysyłania wiadomości handlowych.)

Prawo do sprzeciwu
Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.

Prawo do przenoszenia
Jeśli chcesz zabrać swoje dane osobowe i przekazać je innej osobie, postępujemy tak samo, jak przy korzystaniu z prawa dostępu, z tą tylko różnicą, że przekażemy Ci informacje w formie nadającej się do odczytu maszynowego . Tutaj potrzebujemy co najmniej 30 dni.

Prawo do usunięcia (do bycia zapomnianym)
Twoim drugim prawem jest prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym). Nie chcemy o Tobie zapomnieć, ale jeśli chcesz, masz do tego prawo. W takim przypadku usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe z naszego systemu i z systemu
wszystkich podprocesorów i kopii zapasowych. Potrzebujemy 30 dni, aby zapewnić sobie prawo do usunięcia danych.
W niektórych przypadkach ciąży na nas obowiązek prawny, np. musimy zarejestrować wydane dokumenty podatkowe na okres określony przepisami prawa. W takim przypadku usuniemy wszystkie dane osobowe, które nie są objęte innym prawem. Po zakończeniu usuwania powiadomimy Cię e-mailem.

Skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jeśli uważasz, że nie postępujemy z Twoimi danymi zgodnie z prawem, masz prawo w każdej chwili zwrócić się ze swoją skargą do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Będziemy wdzięczni, jeśli najpierw poinformujesz nas o tym podejrzeniu, abyśmy mogli coś z tym zrobić i poprawić wszelkie błędy.

Rezygnacja z subskrypcji biuletynów i komunikacji biznesowej
Wysyłamy Ci e-maile z inspiracjami, artykułami lub produktami i usługami, jeśli jesteś naszym klientem i opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w każdym e-mailu.
W pozostałych przypadkach (np. rejestracja do newsletterów) wysyłamy je do Ciebie wyłącznie na podstawie Twojej zgody. We wszystkich przypadkach możesz zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się w każdym wysłanym e-mailu.

TAJNOŚĆ

Pragniemy zapewnić Cię, że nasi współpracownicy, którzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz środków bezpieczeństwa, których ujawnienie zagroziłoby bezpieczeństwu Twoich danych osobowych.


Niniejsza polityka przetwarzania obowiązuje od dnia 15.08.2020