Bezroštové spalování a palivo teplovzdušných kamen

Bezroštová topeniště (teplovzdušná kamna a krby)
Velká většina kamen je konstrukčně vyrobena s roštovým topeništěm, při tom tento způsob spalování má velké množství nevýhod. Roštem proudí do topeniště nepředehřátý vzduch, který snižuje spalovací teplotu a tím snižuje i účinnost paliva a topení. U bezroštových topenišť naopak dochází k lepšímu prohořívání dřevních plynů a tím i k vyšší účinnosti paliva i topení. Navíc není potřeba vynášet popel často (jednou za 3 týdny, někdy i déle) a dochází především k prohoření i toho nejmenšího uhlíku, který by propadl roštem do popelníku. Snižuje se tak dramaticky velké množství popela v topeništi. 

Bezroštová topeniště byla vyvinuta na základě nových poznatků o spalování dřeva, ze kterých vyplývá, že dříví nepotřebuje pro své hoření rošt, jak je tomu naopak u fosilních paliv.

Výhody bezroštového spalování:

  • Přispívá podstatným způsobem k vyšší spalovací teplotě v ohništi, což má velmi pozitivní dopad na účinnost, výkon a především emise.
  • Umožní maximální dohoření paliva, čímž zásadním způsobem snižuje množství popela, zvyšuje účinnost spalování což má vliv i na samotný výkon teplovzdušných kamen.
  • Díky perfektnímu hoření popela prodlužuje bezroštové spalování časový interval údržby topeniště (jednou za 3 týdny, někdy i déle), je tak snadné druhý den ráno velmi rychle roztopit nový oheň.

Palivo teplovzdušných kamen, suché dřevo

Velká většina dřevin mají velmi podobnou výhřevnost na kilogram dřevní hmoty, liší se však velmi výraznou objemovou hmotností jednotlivých dřevin.

Výhřevnost dřeva je v přímé souvstažnosti s jeho vlhkostí, s nižším podílem vody stoupá výhřevnost dřeva. Topíme-li syrovým dřívím s 50% vlhkostí (syrové dřevo), získáme z jednoho kilogramu dříví cca 8 MJ, tj. 2,2 kW. Při ideální 20% vlhkosti dřeva pro topení, získáme 14 MJ, tj. cca 3,9 kW. Topit mokrým dřívím je mrháním peněz a přírodním bohatstvím!

Chcete-li sušit efektivně dřevo, je nutné jej patřičně skladovat, a tak je vhodné dodržet několik zásad:

  • uložit dřevo na suchý povrch, nejlépe 20 dm od země
  • uskladněte dřevo na slunném a větrném místě
  • proložíte-li dřevo křížem, rychleji proschne
  • opatřete ráz dřeva stříškou bránící dešti a sněhu

Syrové dřevo má vlhkost kolem 50%, za rok sušení lze za ideálních podmínek dosáhnout vlhkosti dřeva kolem 25%.

Zdroj: www.kamnarstvi-boruvka.cz

Katalog kamna HEATER Speciální kamna Příslušenství HEATER