Bezroštové spalování a palivo teplovzdušných kachlí

Bezroštové ohniska (teplovzdušná pec a krby)
Veľká väčšina kachlí je konštrukčne vyrobená s roštovým ohniskom, pri tom tento spôsob spaľovania má veľké množstvo nevýhod. Roštom prúdi do ohniska nepredhriať vzduch, ktorý znižuje spaľovaciu teplotu a tým znižuje aj účinnosť paliva a kúrenie. U bezroštových kúrenísk naopak dochádza k lepšiemu prehorievanie drevných plynov a tým aj k vyššej účinnosti paliva i kúrenie. Navyše nie je potrebné vynášať popol často (raz za 3 týždne, niekedy aj dlhšie) a dochádza predovšetkým k prehoreniu aj toho najmenšieho uhlíka, ktorý by prepadol roštom do popolníka. Znižuje sa tak dramaticky veľké množstvo popola v ohnisku.

Bezroštové ohniska bola vyvinutá na základe nových poznatkov o spaľovaní dreva, z ktorých vyplýva, že drevo nepotrebuje pre svoje horenia rošt, ako je tomu naopak u fosílnych palív.

Výhody bezroštového spaľovania:

  • Prispieva podstatným spôsobom k vyššej spaľovacej teplote v ohnisku, čo má veľmi pozitívny vplyv na účinnosť, výkon a predovšetkým emisie.
  • Umožní maximálnu dohorení paliva, čím zásadným spôsobom znižuje množstvo popola, zvyšuje účinnosť spaľovania čo má vplyv aj na samotný výkon teplovzdušných kachlí.
  • Vďaka perfektnému horenia popola predlžuje bezroštové spaľovanie časový interval údržby ohniska (raz za 3 týždne, niekedy aj dlhšie), je tak ľahké druhý deň ráno veľmi rýchlo roztopiť nový oheň.

Palivo (teplovzdušných kachlí, suché drevo

Veľká väčšina drevín majú veľmi podobnú výhrevnosť na kilogram drevnej hmoty, líšia sa však veľmi výraznou objemovou hmotnosťou jednotlivých drevín.

Výhrevnosť dreva je v priamej souvstažnosti s jeho vlhkosťou, s nižším podielom vody stúpa výhrevnosť dreva. Kúrime Ak surovým drevom s 50% vlhkosťou (surové drevo), získame z jedného kilogramu dreva cca 8 MJ, tj. 2,2 kW. Pri ideálnej 20% vlhkosti dreva pre kúrenie, získame 14 MJ, tj. Cca 3,9 kW. Kúriť mokrým drevom je mrhaním peňazí a prírodným bohatstvom!

Ak chcete sušiť efektívne drevo, je nutné ho patrične skladovať, a tak je vhodné dodržať niekoľko zásad:

  • uložiť drevo na suchý povrch, najlepšie 20 dm od zeme
  • uskladnite drevo na slnečnom a veternom mieste
  • preložíte Ak je drevo krížom, rýchlejšie preschne
  • obstarajte ráz dreva strieškou brániace dažďu a snehu

Surové drevo má vlhkosť okolo 50%, za rok sušenia možno za ideálnych podmienok dosiahnuť vlhkosti dreva okolo 25%.

Zdroj: www.kamnarstvi-boruvka.cz

Katalóg kachle HEATER Špeciálny kachle Příslušenstvo HEATER