KLAUZULA PRAWNA

Ogólnie

Warunki niniejszej klauzuli prawnej mają zastosowanie wyłącznie do tej strony internetowej (treści hostowane w domenie www.heater-kamna.cz, łącznie ze wszystkimi możliwymi subdomenami) właściciela strony internetowej, którym jest Lukáš Hájek z siedzibą pod adresem Krčínova 884, 288 02 Kolín, Republika Czeska, zarejestrowana w Urzędzie Handlowym pod numerem identyfikacyjnym 71607447 (zwana dalej „właścicielem witryny”).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z klauzulą ​​prawną.

Wchodząc na te strony internetowe lub korzystając z informacji zawartych na tych stronach lub za pośrednictwem tych stron, jesteś związany niniejszą klauzulą ​​prawną. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami konkretnego produktu lub usługi oferowanej przez właściciela witryny a niniejszą klauzulą ​​prawną, zastosowanie mają warunki tego produktu lub usługi. Jeśli nie zgadzasz się z brzmieniem niniejszej Klauzuli Prawnej, prosimy o natychmiastowe opuszczenie tej strony. Pozostając na tych stronach, wyrażasz swoją bezwarunkową zgodę na ich treść.

Prawo autorskie

Wszystkie materiały opublikowane na stronie tej aplikacji internetowej są chronione prawem autorskim. Produkty i usługi wymienione na stronie internetowej, informacje o nich i ich przedstawienie mogą być chronione innymi prawami osób, których dane dotyczą. Nazwy i oznaczenia produktów, usług, firm i spółek mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Żadna część strony internetowej tej aplikacji internetowej (w szczególności opisy i zdjęcia sprzedawanych produktów, opis zakupu oraz podział kategorii i parametrów) nie może być kopiowana drogą elektroniczną lub mechaniczną i udostępniana publicznie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

W przypadku, gdy te strony i/lub strony znajdujące się w subdomenie lub subdomenach tej domeny zawierają możliwość przesłania wkładu, wkład ten staje się własnością właściciela witryny po wysłaniu go w całości i bez reszty, oraz tym samym przekazuje mu bez żadnych dalszych warunków i ograniczeń wszelkie prawa autorskie do przesłanego postu. W tym znaczeniu wkład oznacza dowolny tekst, utwór audiowizualny, program komputerowy lub jakąkolwiek treść danych, która może zostać przesłana przez Internet. Właściciel witryny ma prawo, według własnego uznania, opublikować taki wkład, w tym pełne imię i nazwisko pierwotnego autora, znane właścicielowi witryny.

Wysłanie zgłoszenia zgodnie z ust. poprzednim oznacza także przesłanie go drogą elektroniczną.

Wszelkie prawa autorskie do wyżej opisanych postów przesłanych przez dowolną aplikację działającą w tej domenie i/lub subdomenie lub subdomenach tej domeny pozostają własnością właściciela witryny nawet po ich wysłaniu.

Niniejsze postanowienie dotyczy także przesłania drogą elektroniczną.

W przypadku, gdy serwis umożliwia użytkownikowi założenie tzw. „konta klienta” lub innej części serwisu chronionej hasłem lub w inny sposób, właściciel serwisu ma prawo w każdej chwili, bez podawania powodu zablokować użytkownikowi dostęp do tej części serwisu lub anulować tę część bez odszkodowania.

Odpowiedzialność i informacja

Właściciel serwisu zwraca uwagę, że informacje zawarte w serwisie są częściowo zaczerpnięte od osób trzecich, mogą zawierać nieścisłości merytoryczne i techniczne lub błędy typograficzne i mogą być aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia. Właściciel witryny może w każdej chwili zmienić produkty i usługi opisane na swojej stronie bez wcześniejszego powiadomienia i nie gwarantuje merytorycznej poprawności ich treści.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości i błędy merytoryczne i techniczne.
 • Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i dostosowań bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec innych podmiotów za bezpośrednie lub pośrednie skutki szkód powstałych w wyniku wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem obsługiwanego serwera.
 • Operator w żadnym przypadku nie ponosi konsekwencji utraconych zysków i poniesionych kosztów w wyniku prowadzenia działalności, zakończenia lub przerwania działalności.

Linki do serwerów stron trzecich

Wszelkie linki wykraczające poza zakres strony internetowej www.heater-kamna.cz stanowią uzupełnienie i są poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny, do której prowadzą linki, niezależnie od tego, czy są one połączone w tekście, czy w formie obrazu, banera lub filmu, ani za ich dostępność, zmiany lub aktualizacje.

Gwarancje i gwarancje

Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, nadzwyczajne lub inne szkody następcze spowodowane wykorzystaniem informacji z jego stron internetowych lub powiązanych stron internetowych, w tym (ale nie wyłącznie) utracone zyski, poniesione koszty, przerwy w działalności i inne szkody. Właściciel serwisu nie udziela żadnych gwarancji i rękojmi innych niż rękojmi wynikające z przepisów prawa oraz rękojmi udzielane poza zakresem prawa przez dostawców produktów i usługodawców, które są oferowane na stronach internetowych jego sklepów, jeżeli zostało to wyraźnie stwierdzone dla takich produktów i usług. Informacje podane na stronie internetowej właściciela serwisu nie mogą być interpretowane jako oświadczenie o przydatności produktów i usług do określonego celu, chyba że Klient otrzymał takie oświadczenie od właściciela serwisu w formie pisemnej (nie w formie elektronicznej) po skontaktowaniu się z nim w razie wątpliwości.

W Opolanach 1 września 2020

Piec HEATER - potężny piec na drewno

 • 19 602 Kč Skladem / do 5-ti dnů

  Piec na drewno na gorące powietrze HEATER o mocy 9 kW polecamy do ogrzewania domków letniskowych, restauracji, pubów czy pubów, mniejszych hal produkcyjnych i warsztatów, do klubów, budynków gospodarczych czy magazynów, a nawet do salonów oraz jako stylowy dodatek do nowoczesnego dom itp. Możliwość różnych dostosowań pieca na życzenie po uzgodnieniu....

  19 602 Kč
  Skladem / do 5-ti dnů
 • 26 862 Kč Skladem / do 5-ti dnů

  Piec na drewno na gorące powietrze HEATER o mocy 17 kW polecamy do ogrzewania domków letniskowych, restauracji, pubów, mniejszych hal produkcyjnych i warsztatów, do klubów, budynków gospodarczych lub magazynów, a nawet do salonów oraz jako stylowy dodatek do nowoczesnego dom itp. Możliwość różnych dostosowań pieca na życzenie po uzgodnieniu. Sprawność...

  26 862 Kč
  Skladem / do 5-ti dnů
 • 30 492 Kč Skladem / do 5-ti dnů

  Piec na drewno na gorące powietrze HEATER o mocy 25 kW polecamy do ogrzewania domków letniskowych, restauracji, pubów, mniejszych hal produkcyjnych i warsztatów, do klubów, budynków gospodarczych czy magazynów, a nawet do salonów oraz jako stylowy dodatek do nowoczesnego dom itp. Możliwość różnych dostosowań pieca na życzenie po uzgodnieniu. Sprawność...

  30 492 Kč
  Skladem / do 5-ti dnů
 • 36 542 Kč Skladem / do 5-ti dnů

  Piec na drewno na gorące powietrze HEATER o mocy 35 kW polecamy do ogrzewania domków letniskowych, restauracji, pubów, mniejszych hal produkcyjnych i warsztatów, do klubów, budynków gospodarczych czy magazynów, a nawet do salonów oraz jako stylowy dodatek do nowoczesnego dom itp. Możliwość różnych dostosowań pieca na życzenie po uzgodnieniu. Sprawność...

  36 542 Kč
  Skladem / do 5-ti dnů