Ako vybrať teplovzdušná pec?

 1. Výkon kachlí podľa veľkosti vykurovaných priestorov (kW podľa m3 vr. tepelných strát)
 2. S teplovodným výmenníkom či kachle bez teplovodného výmenníka?
 3. Účinnosť kachlí (kvalita spaľovania)

Výkon teplovzdušných kachlí #

Najdôležitejším prvkom pri výbere teplovzdušných kachlí je určenie správneho výkonu kachlí s ohľadom na veľkosť a tepelné straty vykurovaných priestorov. Pokiaľ by bol výkon kachlí vyšší, než bude potrebné, budete sa ho snažiť tlmiť a kachle tak nebudete využívať hospodárne, čím podstatne znížite účinnosť teplovzdušných kachlí (navyše bude dochádzať k usadzovaniu splodín v dymovodu a komína, a tiež bude dochádzať ku špinenie čelného skla teplovzdušných kachlí). Kachle sa správne zvoleným výkonom by mala pracovať na cca 65 - 72% svojho maximálneho výkonu s tým, že doručí dostatok tepla do všetkých vykurovaných priestorov.

Ako vypočítať správny výkon teplovzdušných kachlí?

 • Potrebujeme poznať objem vykurovaného priestoru v metroch kubických (výška x šírka x dĺžka)
 • Potrebujeme poznať priemernú tepelnú stratu vykurovaného objektu:
  • u starších objektov sa tepelná strata pohybuje okolo spotrebovaného 1 kW výkonu na cca 20 m3 miestnosti
  • pri novostavbách sa tepelná strata pohybuje okolo spotrebovaného 1 kW výkonu na cca 40 m3

Potrebný výkon (W) = objem vykurovaných miestností (m3) x hodnota tepelné straty (podľa nižšie uvedenej špecifikácie)

 • dobre izolovaný alebo nízkoenergetický dom - 23 W / hod / m3
 • stredne dobre izolovaný dom - 35 W / hod / m3
 • zle izolovaný dom - 50 W / hod / m3
 • chaty a chalupy - 80 W / hod / m3

Presne vypočítaný príklad:
zle izolovaný dom, 2 miestnosti o objeme 70 a 55 m3
výpočet výkonu: (70 + 55) x 50 = 6 250 W (6,25 kW)

V tomto prípade by sme teda mali zvoliť teplovzdušná pec s výkonom 6 - 7 kW, maximálny výkon teplovzdušných kachlí by teda nemal prekročiť 9, 5 kW.

Kachle s teplovodným výmenníkom, či kachle bez teplovodného výmenníka? #

Veľmi dôležité je si pred výberom tiež uvedomiť, či chceme teplovzdušnými kachľami vykurovať len jednu miestnosť, či chceme teplovzdušná pec pripojiť k vykurovacím telesám a vykurovať tak celý dom. Pre tento účel slúži tzv. Teplovodný výmenník, ktorý je implementovaný dovnútra teplovzdušných kachlí, ten dokáže odovzdávať do vykurovacích telies až 79% z celkového tepelného výkonu. Ak teda chcete teplovzdušná pec pripojiť k existujúcim vykurovacím telesám, vyberajte teplovzdušná pec s teplovodným výmenníkom. Využitím teplovodných výmenníkov výrazne znížite náklady na vykurovanie a investície do teplovzdušných kachlí sa vám tak môže vrátiť už za jednu vykurovaciu sezónu. V prípade, že potrebujete vykurovať len jednu konkrétnu miestnosť, možno si vybrať teplovzdušná pec bez teplovodného výmenníka.

Účinnosť teplovzdušných kachlí #

Jedným z najdôležitejších parametrov, ktorý ukazuje na kvalitu akéhokoľvek zariadenia, je jeho účinnosť. Pokiaľ hovoríme o účinnosti spaľovacieho zariadenia, ktoré používame na vykurovanie domácností, je zrejmé, že s rastúcou účinnosťou bude klesať spotreba paliva, a teda aj náklady na palivo. Obdobne môžeme konštatovať, že so znižujúcou sa účinnosťou musíme do spaľovacieho zariadenia priložiť viac paliva, aby sme sa rovnako ohriali.

Účinnosť spaľovacieho zariadenia vyjadruje mieru efektívnosti využitia energie obsiahnutej v palive pre potreby vykurovania. Účinnosť možno stanoviť buď priamou, a alebo nepriamou metódou.

Viac si môžete prečítať v odbornom článku Ako zmerať účinnosť spaľovacieho zariadenia a možno účinnosť nejako zvýšiť?

Zdroj: www.give.cz