Jak wybrać piec na gorące powietrze?

 1. Moc pieca w zależności od wielkości ogrzewanej przestrzeni (kW w zależności od m3 ze stratą ciepła)
 2. Z wymiennikiem ciepła czy piecem bez wymiennika ciepła?
 3. Sprawność pieca (jakość spalania)

Moc pieców na gorące powietrze #

Najważniejszym elementem przy wyborze pieca na gorące powietrze jest określenie prawidłowej pracy pieca pod względem wielkości i strat ciepła z ogrzewanej przestrzeni. Jeśli moc pieca będzie większa niż potrzeba, będziesz próbował ją wytłumić i nie będziesz oszczędnie użytkował pieca, co znacznie obniży wydajność pieca na gorące powietrze (dodatkowo spaliny będą osadzać się w czopuchu i komin, a także przednia szyba pieca na gorące powietrze również zostaną zabrudzone kamieniem nazębnym). Piec o odpowiednio dobranej mocy powinien pracować na poziomie ok. 65-72% swojej maksymalnej mocy, z tym, że dostarczy wystarczającą ilość ciepła do wszystkich ogrzewanych pomieszczeń.

Jak obliczyć prawidłową wydajność pieców na gorące powietrze?

 • Musimy znać objętość ogrzewanej przestrzeni w metrach sześciennych (wysokość x szerokość x długość)
 • Musimy znać średnią stratę ciepła ogrzewanego obiektu:
  • w starszych budynkach straty ciepła oscylują wokół zużytego 1 kW mocy na ok. 20 m3 pomieszczenia
  • w nowych budynkach straty ciepła kształtują się w okolicach zużytej mocy 1 kW na ok. 40 m3

Zapotrzebowanie mocy (W) = objętość ogrzewanych pomieszczeń (m3) x wartość strat ciepła (wg poniższej specyfikacji)

 • dom dobrze ocieplony lub niskoenergetyczny – 23 W/godz./m3
 • dom średnio ocieplony – 35 W/godz./m3
 • dom słabo ocieplony - 50 W/godz./m3
 • domki i domki - 80 W/godz./m3

Dokładnie obliczony przykład:
dom słabo ocieplony, 2 pokoje o kubaturze 70 i 55 m3
obliczenia mocy: (70+55) x 50 = 6250 W (6,25 kW)

W tym przypadku powinniśmy zatem wybierać piece na gorące powietrze o mocy 6 – 7 kW, maksymalna moc pieców na gorące powietrze nie powinna przekraczać 9,5 kW.

Piec z wymiennikiem ciepła czy piec bez wymiennika ciepła? #

Przed wyborem bardzo istotne jest także to, czy chcemy ogrzewać piecem tylko jedno pomieszczenie, czy też chcemy podłączyć piec do elementów grzewczych i tym samym ogrzać cały dom. W tym celu tzw. wymiennik ciepłej wody zamontowany wewnątrz pieca na gorące powietrze może przekazać do elementów grzejnych do 79% całkowitej mocy cieplnej. Dlatego jeśli chcesz podłączyć piec na gorące powietrze do istniejących elementów grzewczych, wybierz piec na gorące powietrze z wymiennikiem ciepłej wody. Stosując wymienniki ciepłej wody znacząco obniżysz koszty ogrzewania, a inwestycja w piece na gorące powietrze może się dzięki temu zwrócić już w ciągu jednego sezonu grzewczego. Jeśli potrzebujesz ogrzać tylko jedno konkretne pomieszczenie, możesz wybrać piec na gorące powietrze bez wymiennika ciepłej wody.

Wydajność pieców na gorące powietrze #

Jednym z najważniejszych parametrów świadczących o jakości każdego urządzenia jest jego wydajność. Jeśli mówimy o efektywności urządzeń spalających, które wykorzystujemy do ogrzewania domów, to oczywiste jest, że wraz ze wzrostem wydajności zmniejszać się będzie zużycie paliwa, a co za tym idzie i jego koszt. Podobnie możemy stwierdzić, że przy malejącej sprawności musimy dołożyć więcej paliwa do urządzenia spalającego, aby uzyskać to samo ciepło.

Sprawność urządzenia spalającego wyraża stopień efektywności wykorzystania energii zawartej w paliwie na cele grzewcze. Efektywność można określić metodami bezpośrednimi lub pośrednimi.

Więcej przeczytasz w fachowym artykule Jak zmierzyć sprawność urządzenia spalającego i czy można ją w jakiś sposób zwiększyć?

Źródło: www.give.cz